Frankrijk

Frankrijk is een Staat met aan het hoofd een President van de Republiek. Deze Staat functioneert dankzij de regering die de uitvoerende macht uitoefent en het parlement dat de wetgevende macht heeft.  De Franse Staat is een eenheidsstaat. Deze eenheidsstaat functioneert dankzij decentralisatie en deconcentratie.   Bij de grondwetsherziening van 28 maart 2003 is in artikel 1 van de Grondwet opgenomen dat de organisatie van de Republiek gedecentraliseerd is.  

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud te optimaliseren. cookies.

;