Leren van talen

De promotie van de talen die in de Eurometropool worden gesproken (Nederlands en Frans) is een culturele, sociale en economische uitdaging.

De taalbarrière blijft vandaag de grensoverschrijdende mobiliteit van studenten en werkzoekenden belemmeren, hoewel Vlaanderen een potentieel werkgelegenheidsgebied is en er in Lille heel wat universiteiten zijn. Nederlands wordt amper onderwezen in Noord-Frankrijk en de Vlaamse jongeren opteren steeds meer voor Engels ten nadele van het Frans.

Om de toegang tot het leren van talen in de regio te vergemakkelijken, was het Forum van het maatschappelijk middenveld lang voor 2017 begonnen met het zoeken naar initiatieven om Frans en Nederlands te leren, teneinde het aanbod van zowel fysiek als afstandsonderwijs uit de regio voor alle doelgroepen (jongeren en volwassenen) te bundelen.

Doelstellingen

  • Het leren van de twee talen van de regio (Nederlands en Frans), ongeacht de leeftijd, stimuleren.
  • Focussen op scholieren die de Eurometropool nog niet heeft benaderd in het kader van andere projecten.
  • De programma’s om Nederlands te leren in Noord-Frankrijk ontwikkelen wanneer die nog niet bestaan of versterken wanneer er reeds specifieke initiatieven georganiseerd worden.
  • De taalnetwerken en de grensoverschrijdende academische wereld dichter bij elkaar brengen door innovatieve onderwijsmethoden voor het leren van moderne talen uit te wisselen.
  • De partnerships op het vlak van taalonderwijs (van basis- tot hoger onderwijs) stimuleren en uitbreiden op basis van de best practices die aan weerszijden van de grens worden ontwikkeld.

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud te optimaliseren. cookies.

;