Europese Burgerruimte

Europa lijkt ver van ons af te staan. De Europese Burgerruimte wil de Europese instellingen, de burgers en de EU-politici weer met elkaar verbinden. Dertig vrijwilligers komen er samen voor een interactieve, vernieuwende en creatieve dialoog. In de Europese Burgerruimte kan je ideeën uit te wisselen, ver weg van het institutionele discours. Het is een ruimte om te verkennen, om te leren en om elkaar beter te begrijpen.

EUROPA: VER-VAN-MIJN-BEDSHOW OF JUIST NIET ?

In het beste geval doen we alsof we geïnteresseerd zijn in Europa. In het slechtste geval kan Europa ons geen moer schelen. Maar wie geeft er écht om Europa? De Europese instellingen lijken onbegrijpelijk voor een groot deel van de Europeanen. En terecht. Sedert vele jaren is een afstand ontstaan tussen de burgers en de EU-instellingen. De opkomst van het extremisme, het migratievraagstuk, Brexit en Covid-19 hebben de reeds bestaande kloof alleen maar groter gemaakt. De problemen van de een worden als zinloos ervaren; de prioriteiten van de ander als onbegrijpelijk.

De Eurometropool raadpleegde burgers in 2018 en 2019. Daaruit bleek dat de kloof met de instellingen heel reëel is. Maar ook klonk het signaal om het daar niet bij te laten. Dit is het doel van de Europese Burgerruimte : een brug slaan om de dialoog en het wederzijds begrip te vergemakkelijken.

HOE WERKT HET?

Drie keer per jaar brengt de Europese Burgerruimte 30 burgers en 10 personen van de Europese instellingen (parlementairen, leidinggevende en uitvoerende EU-medewerkers) samen voor een constructieve dialoog. 10 Fransen, 10 Walen en 10 Vlamingen vergaderen, elk in hun moedertaal en ondersteund met vertaling. Jij kan er bij zijn. Want deze burgers worden willekeurig geloot uit alle kandidaat-vrijwilligers. Zo kunnen we diverse achtergronden en standpunten representeren. Wij willen profiteren van het multiculturele karakter van dit project dat in de Eurometropool Lille-KortrijkTournai is ontstaan. De grensoverschrijdende dimensie is belangrijk. Ook de aanpak wordt anders. Zonder grote toespraken, maar met een open dialoog zonder taboes. We werken participatief : een sterke methodiek en een fijne sfeer moeten zorgen voor échte ruimte voor dialoog.

PIONIEREN

Er bestaan al veel participatie-initiatieven, maar geen daarvan brengt de Europese autoriteiten en burgers samen. De Europese burgerruimte is een vernieuwend experiment, zowel naar opzet als werking, zowel bottom-up als top-down. Dit is je gelegenheid om vragen te stellen die nog niet eerder zijn beantwoord. Het is de kans om je ervaringen te delen. We zullen het bijvoorbeeld hebben over ecologie of sociale vraagstukken. We maken ruimte voor alle onderwerpen die je interesseren, uitdagen of … boos maken. Voor de Europese instellingen is het de gelegenheid om een beter inzicht te krijgen in de realiteit zoals die door inwoners wordt ervaren. De Europese burgerruimte biedt de kans om te leren van elkaar. Maar daar houdt het niet mee op. Naast deze ontmoetingen zullen er ook feestelijke evenementen rondreizen in de Eurometropool. Daar wordt Europa concreet gemaakt: waarvoor dient Europa, hoe werkt Europa ...?

Doe mee en richt mee de Europese Burgerruimte op. Ben je sceptisch of overtuigd, kenner of nieuweling, gepassioneerd of ongeïnteresseerd ? Het maakt niet uit: je krijgt een plaats. Hoe meer perspectieven we kunnen verbinden, hoe meer we representatief kunnen zijn voor onze Europese medeburgers. Via de Europese burgerruimte kom je mee aan de vergadertafel zitten. Je ervaring kan het toekomstige EU-beleid helpen vormgeven, meer precies via de conferentie over de toekomst van Europa.

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud te optimaliseren. cookies.

;