Atelier cultuur

Omdat … 

  • cultuur bevraagt en verbindt cultuur
  • onontbeerlijk is voor de uitstraling en ontwikkeling van onze grensregio 
  • cultuur de beste ambassadeur is van ons grondgebied.  

Daarom brengt de Eurometropool de professionele actoren samen over de grens heen en is grensoverschrijdend samenwerken belangrijk.   

Grensoverschrijdend netwerk cultuur

Het Atelier Cultuur is een grensoverschrijdend netwerk dat Franse, Vlaamse en Waalse cultuurspelers in en rond de Eurometropool verzamelt rond 3 pijlers: 

  • KENNIS MAKEN - échte ontmoetingsmomenten die de kennis van het grensoverschrijdende culturele landschap centraal zetten (vb ‘Hour culture’, ‘Coup de coeur’, ‘eurometropoliscafé, grensoverschrijdende cultuuragenda)  
  • VERBINDEN – nieuwe grensoverschrijdende allianties verbinden bestaande huizen en projecten met bovenregionale allure 
  • VERDUURZAMEN – structurerende werkgroepen vanuit specifieke professionele noden: werkgroep Vlaamse-Waals-Franse musea, overleg  kunstenaarstatuut, private en publieke financiering voor samenwerkingsprojecten, communicatie en publiekswerking... 

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud te optimaliseren. cookies.

;