Het Blauwe Park

 • Water is één van de belangrijkste, transversale thema’s.  
 • Water is grensoverschrijdend 
 • Water geeft een gemeenschappelijke identiteit aan onze Eurometropool. 
 • Water is bevorderlijk voor de grensoverschrijdende samenwerking. 
 • Water vormt de basisstructuur van het Blauwe Park 
 • Water stroomt over de grenzen heen en trekt zich niks aan van obstakels 
 • Water verbindt mensen, dieren en natuur met elkaar.  
 • Water is de ruggengraat, het skelet waaraan steden en gemeenten zich hechten.  

Onze ambitie : water een prominente, centrale plaats geven in de grensoverschrijdende regio, de grenzen doen vervagen en de burger de mogelijkheid geven zich deze regio toe te eigenen. Het gaat over water in al zijn vormen: rivieren en grote waterlopen, maar ook de vele beken en ondergrondse waterlagen, die het fijnmazige netwerk van onze regio vormen. Het is een onderling verbonden, fijnmazig hydrografisch netwerk, een uniek bekken.  De verankering van duurzame ontwikkeling in de Eurometropool gebeurt onder meer door de animatie en coördinatie van het "Blauwe Park" dat het Eurometropolitaan grondgebied vormt. 

Het Blauwe Park: 

 • telt 5440 km waterlopen waarvan 300 km bevaarbare waterwegen 
 • een ononderbroken ruimte  tussen de inwoners, het water en de natuur.  
 • een aantrekkelijke, grensoverschrijdende regio toegankelijk te voet, met de fiets of met de boot. 
 • verbindt heel wat thema’s : economie, landbouw, landschap, recreatie, cultuur en toerisme.  
 • brengt mensen samen over de grenzen heen.   
 • biedt een brede waaier van activiteiten op en rond het water 

‘Het Blauwe Park van de Eurometropool’ is het grootste verbindende project van onze grensregio en is uniek in Europa.  

Het Blauwe Park staat voor: 

 • Denken : veel uitdagingen én gevaren 
 • Dromen: een zoektocht naar wat het kan worden. 
 • Doen : het Blauwe park concreet, zichtbaar maken.  

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud te optimaliseren. cookies.

;