Het Blauwe Park

Sinds de oprichting van de EGTS is water één van de belangrijkste werkthema’s van het Agentschap. De huidige actiegroep het Blauwe Park heeft de voorbije jaren verschillende vormen aangenomen, maar haar ambitie bleef dezelfde: water een prominente plaats geven in de grensoverschrijdende regio, grenzen wissen en de burger in staat stellen zich deze regio toe te eigenen.

Sinds het ontstaan van de Eurometropool wordt gewerkt rond het blauwe (en later groene) netwerk: dit netwerk vormt de kern van de samenwerking tussen de partners en weerspiegelt de vervaging van de grenzen – water kent geen administratieve grenzen. Het gaat hierbij over water in al zijn vormen: rivieren en grote waterlopen, maar ook de vele beken en ondergrondse waterlagen, die het fijnmazige netwerk van onze regio vormen. Het is een onderling verbonden, fijnmazig hydrografisch netwerk, een uniek bekken. Water en bij uitbreiding de natuur zijn bevorderlijk voor de grensoverschrijdende samenwerking.

De uitvoering van een dergelijk project omvat van in het begin heel wat uitdagingen, aangezien water een transversaal element is dat met tal van aspecten verband houdt: toerisme, milieu, binnenvaart, overstromingen, drinkwatervoorraden enz.

Het doel van het project bestaat er dan ook in de kennis van het water – in al zijn vormen – binnen de regio te versterken. In dat kader werden drie dimensies van water geïdentificeerd, die later het voorwerp uitmaakten van verschillende studies: de corridors, de fijnmazige netwerken en de ondergrondse waterlagen. Het blauwe netwerk werd in 2016 omgedoopt tot de Blauwe Ruimte en in 2017 tot het Blauwe Park.

Meer info: www.blauweruimte.eu

Water is per definitie grensoverschrijdend :

  • Water kent geen grenzen noch obstakels.
  • Het Blauwe Park telt 5440 km waterlopen waarvan 300 km bevaarbare waterwegen: de groene en blauwe ruimten zijn dus nooit veraf.
  • De rivieren, kanalen en waterlopen vormen het natuurlijke netwerk dat steden en dorpen met elkaar verbindt.
  • Het Blauwe Park is een grensoverschrijdend gebied dat de natuur hoog in het vaandel draagt: het biedt een brede waaier van activiteiten op en rond het water aan die te voet, met de fiets of per boot toegankelijk zijn.
  • Het Blauwe Park creëert een continue ruimte tussen de inwoners en de gebruikers langs en over het water en de natuur, waardoor iedereen zijn of haar regio kan (her)ontdekken.
  • Het Blauwe Park is een transversaal, territoriaal langetermijnproject dat toerisme, biodiversiteit, economie, vervoer, vrije tijd, hulpbronnen enz. combineert.

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud te optimaliseren. cookies.

;