Werken

 Heb je er ooit aan gedacht om aan de andere kant van de grens te gaan werken?  

WAAROM ZOU JE DAT NIET OVERWEGEN?

Veel bedrijven in de Eurometropool zijn op zoek naar personeel.  

Geïnteresseerd?

Er bestaan verschillende begeleidingsmogelijkheden om u te helpen de sprong te wagen.  

Een portaalsite: GRENZELOOS TEWERKSTELLEN grenzeloos-tewerkstellen.eu

Deze portaalsite is ontwikkeld en wordt beheerd door de openbare diensten voor arbeidsbemiddeling van de Région Hauts de France (Pôle Emploi), Vlaanderen (VDAB) en Wallonië (Forem). De site werd gecofinancierd door de Europese Unie in het kader van een Interreg V-project France-Wallonie-Vlaanderen.    

Uitzendkantoren Omdat de proefperiode niet meer bestaat in België (in tegenstelling tot Frankrijk), doen Belgische bedrijven meestal een beroep doen op uitzendkantoren om snel personeel aan te werven, of op de VDAB (Vlaanderen) of Forem (Wallonië). In Frankrijk kan men arbeidskrachten aanwerven via Pôle Emploi, het APEC, uitzendbureaus en tal van websites. Forum jobs  en Konvert  hebben ervaring met grensoverschrijdende aanwervingen FR-BE. Lijst van uitzendkantoren om in Frankrijk te werken (niet-exhaustieve lijst): travail-en-france.net

Andere organisaties bieden ook vacatures aan

o    Het APEC: Belgen kunnen ook kandideren voor alle vacatures die worden aangeboden door het Agence pour l'emploi des cadres. Centre APEC Nord

o    Het EURES-netwerk, met zijn consulenten, helpt u mobieler te worden in Europa ec.europa.eu/eures  

Buiten de Eurometropool:  

§  Raadpleeg de gids voor grensarbeiders Frankrijk-België (van onze vrienden uit Lotharingen): frontaliers-grandest.eu 

§  De Benelux Unie (België, Nederland en Luxemburg) biedt ook informatie aan, afhankelijk van uw situatie (land waar u woont/land waar u wilt werken): STARTPUNT GRENSARBEID   startpuntgrensarbeid.benelux.int

§  Algemene informatie over de arbeidsreglementering kan geraadpleegd worden 

  • voor België, op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg werk.belgie.be
  • voor Frankrijk, op de website van de Franse overheidsdienst (voor een Europese werknemer) www.service-public.fr

Conseil Syndical Interrégional Hainaut - Nord/Pas-de-Calais - West-Vlaanderen

  • De Conseil Syndical Interrégional Hainaut - Nord/Pas-de-Calais - West-Vlaanderen - C.S.I.R.- H.N.F.K. - verenigt 6 Belgisch-Franse vakbondsorganisaties. Haar belangrijkste taak is het ondersteunen van (toekomstige) grensarbeiders op het gebied van levens- en arbeidsomstandigheden, zoals arbeidsrecht, sociale zekerheid en belastingen.
  • Het CSIR-HNFK positioneert zich als een volwaardige speler om het Europa van de werknemers te bevorderen, het Europa van de grensarbeiders.
  • In de praktijk stelt het CSIR-HNFK zijn expertise ter beschikking van de werknemers via zijn vakbondsadviseurs van Eures. De bevoegdheden van het CSIR houden niet op bij de rol van bijstand en voorlichting. Het CSIR zet zich namelijk in voor oplossingen om belemmeringen voor het vrije verkeer van werknemers weg te nemen.
  • Aarzel niet om de website te raadplegen om toegang te krijgen tot de infobladen, informatie over belastingen en sociale zekerheid en de contactgegevens van de verschillende vakbondsadviseurs. www.csir-hnfk.eu

Werken over de grens”

Naar een grotere grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit in de Frans-Belgische grensregio. In zeven video’s ontkrachten we clichés over grensarbeid. 

Een job vinden 

Ben je op zoek naar een job in België? Wij hebben enkele tips om u te helpen! In deze eerste aflevering geven Emmanuelle Bernolet (VDAB), Davy Maes (VOKA) en Nassim Daci (Konvert) je tips om te solliciteren aan de andere kant van de grens. 

Ik spreek geen Nederlands!   

Kun je met moeite een drankje bestellen in België? Geen paniek! Davy Maes (VOKA) en Romain Maurer (Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai) leggen uit waarom taal geen belemmering is bij het vinden van een job. Laat u op sleeptouw nemen!

Niet gekwalificeerd, toch niet gediskwalificeerd!   

Twijfel je aan je kwalificaties? Laure van der Mensbrugghe (CEFRET), Davy Maes (VOKA), Denis Verstraete (Flocart) en Charlotte Roussel (Roussel) kunnen je verzekeren: er zijn altijd manieren om een job te vinden in België!  

Mobiliteit   

In deze video helpen we je om de grens over te steken. Trein, bus, carpoolen... Séverine Flahault (Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai) en Barka (Maison de l’emploi Lys-Tourcoing) geven je de sleutels voor mobiliteitsoplossingen die aangepast zijn aan je behoeften.

Een kwestie van cultuur   

Ken je het verschil tussen een Belg en een Fransman? Nee, we zijn hier niet om je een mop te vertellen... Het cultuurverschil tussen beide landen vormt geen belemmering om over de grens te werken. Dat bewijzen Ludovic Lannoo (Forem), Charlotte Roussel (Roussel), Davy Maes (VOKA) en Jean José Rock (Flocart).

Integreren in een bedrijfsteam   

Is integreren in een bedrijf over de grens ingewikkeld? Frank Deneckere (Sanitair Lieven Deneckere), Ludovic Lannoo (Forem), Anouk Devriendt (PepsiCo), Denis Verstraete, Frédéric Taille en Jean José Rock (Flocart) stellen je gerust...

Papierwerk en regels 

Sociale zekerheid, belastingen, arbeidsrecht... lijken alle regels en procedures je onduidelijk? Céline Ortega (Pôle Emploi) en Jan (Konvert) helpen je het bos door de bomen zien. Zij stellen de beschikbare hulpmiddelen voor.

grenzelooscompetentlogorgb.jpeg

Deze video's zijn mogelijk gemaakt door de partners van het project Grenzeloos Competent/ Compétences sans frontières en de financiële steun van het Europese programma Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen.

Het project Grenzeloos Competent wil bijdragen aan een grotere grensoverschrijdende mobiliteit van werkzoekenden in de Frans-Belgische grensregio.

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud te optimaliseren. cookies.

;