GDPR

Cookies

Deze site gebruikt cookies voor het meten van het publiek (analytische cookies) om de dienst te verbeteren. Deze site houdt zich aan de volgende richtlijnen:

  • De cookie wordt alleen gebruikt om anonieme statistieken te produceren
  • De cookie staat niet toe dat de navigatie van de gebruiker op andere sites wordt gevolgd
  • Het IP-adres dat wordt gebruikt om de gebruiker te geolokaliseren is niet nauwkeuriger dan het stadsniveau.

Persoonlijke gegevens

De gegevens die op u betrekking hebben (die u doorgaf via registratie op nieuwsbrieven of contactformulieren) zijn strikt vertrouwelijk en mogen niet aan derden worden meegedeeld. U hebt het recht op toegang tot, wijziging, rechtzetting en verwijdering van uw gegevens.

Contact

Neem contact op met het agentschap van de Eurometropool voor aanpassingen.

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud te optimaliseren. cookies.

;