De Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai

Het gebied

De Eurometropool is een regio van 3.636 km² die uit 155 Vlaamse (Zuidwest-Vlaanderen), Waalse (Wallonie picarde) en Franse (de 95 gemeenten van de Métropole Européenne de Lille) gemeenten bestaat en 2,2 miljoen inwoners verenigt die Frans of Nederlands spreken.

Klik hier voor meer informatie over de regio!

De EGTS

De Eurometropool is een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) die 14 Franse, Waalse en Vlaamse partners verenigt: 2 Staten, 3 Régio’s/Gewesten, 3 Departementen en Provincies en 5 intercommunales. Deze organisatie beschikt op die manier over tal van competenties om op het terrein actie te ondernemen.

De Eurometropool doet de drijvende krachten van de Franse en Belgische deelregio’s samenwerken: politieke verkozenen, institutionele actoren, openbare diensten en het maatschappelijk middenveld (bedrijfsleiders, verenigingen, vakbonden, studenten, kunstenaars …) om samen op het terrein concrete acties uit te voeren die alle burgers van de Frans-Belgische grensoverschrijdende regio ten goede komen.

14 stichtende leden

Frankrijk :

België :

Hoe werkt de EGTS?

Er is een actiegroep voor elk van de 8 prioritaire acties. Deze groepen hebben geen vaste samenstelling, zijn niet permanent en bestaan uitsluitend uit vrijwilligers die door een thema worden gemotiveerd. Zij brengen verkozen politici, de georganiseerde civiele samenleving, burgers en technici samen om concrete projecten te bedenken, te ontwikkelen en uit te voeren.

Elke actiegroep wordt geleid door een duo van voorzitters: een politicus en een vertegenwoordiger van het middenveld. Zij zijn de ambassadeurs van het project waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Zij voeden het project en worden ook opgeroepen om het aan de EGTS-organen of in andere kringen te presenteren. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het welslagen van de actie, zij staan borg voor het tastbare resultaat ervan.

8 actiegroepen

  • Grensoverschrijdend alternerend leren
  • Talen leren
  • Digitaal netwerk
  • Hoger onderwijs
  • Grensoverschrijdende mobiliteit
  • Grensoverschrijdende tewerkstelling
  • Het Blauwe Park van de Eurometropool
  • Promotie van alternatieve energie

Het grensoverschrijdende Agentschap smeedt banden en bouwt bruggen.

De Eurometropool doet een beroep op haar Agentschap gevestigd in Kortrijk en telt acht medewerkers. Zij brengen actoren met elkaar in contact. Het Agentschap ondersteunt Actiegroepen die worden aangestuurd door verkozenen en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld.

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud te optimaliseren. cookies.

;