België

De Belgische Staat in enkele woorden: De Belgische Staat is een federale Staat. (Artikel 1 van de Grondwet: België is een federale Staat, samengesteld uit de gemeenschappen en de gewesten).

Wat betekent dat?

Dat betekent dat België een Staat is waarin de autonome entiteiten over een grote mate van autonomie beschikken alsook over een volledige staatsorganisatie die het beginsel van de bevoegdheidsverdeling met het federale niveau respecteert.

Met andere woorden: het systeem is vergelijkbaar met de Verenigde Staten, Spanje of Duitsland. Er is een Staat, maar er bestaan ook andere autonome entiteiten die in rechte gelijk zijn aan deze federale Staat. Met dit verschil dat er geen hiërarchie van normen bestaat tussen een ‘federale’ wet en een wetgevingshandeling van de gewesten en gemeenschappen (de decreten) en dat de gewesten en gemeenschappen de bevoegdheid hebben om verdragen te sluiten.

Welke entiteiten betreft dit in België?

Deze autonome entiteiten zijn de gemeenschappen

Artikel 2 van de Grondwet: België omvat drie gemeenschappen:

  • de Vlaamse Gemeenschap,
  • de Franse Gemeenschap
  • de Duitstalige Gemeenschap

en de gewesten

Artikel 3: België omvat drie gewesten:

  • het Vlaamse Gewest,
  • het Waalse Gewest
  • het Brusselse Gewest

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud te optimaliseren. cookies.

;