Jacques Delors (1925-2023)

Met diepe droefheid hebben we kennis genomen van het overlijden van Jacques Delors, een icoon in de Europese politiek en een fervent voorvechter van de Europese eenheid.

Zijn nalatenschap als voorzitter van de Europese Commissie van 1985 tot 1995 heeft een grote impact op de Europese geschiedenis.  

Jacques Delors was een visionair, een bouwer die vorm gaf aan de Europese Unie zoals we die nu kennen. Onder zijn voorzitterschap zette Europa grote stappen in de richting van economische en politieke integratie en legde hij de basis voor de monetaire unie en de euro. Deze initiatieven hebben het economische landschap van Europa grondig veranderd.  

Zijn rol in het vormgeven van het Europese cohesiebeleid was cruciaal. Hij begreep hoe belangrijk het was om regionale verschillen binnen Europa te verkleinen en een evenwichtige ontwikkeling in heel Europa te bevorderen. Dankzij zijn visie werden Europese structuurfondsen opgericht. Deze projecten ondersteunen minder ontwikkelde regio's ondersteunen en bevorderen solidariteit en gedeelde welvaart.  

Delors was een man van overtuiging en dialoog. Hij werkte onvermoeibaar om de lidstaten dichter bij elkaar te brengen, benadrukte het belang van de interne markt en promootte het idee van een Europa dat verenigd is in haar diversiteit. Zijn inclusieve aanpak en inzet voor de Europese democratie gelden als voorbeeld. Als de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai vandaag bestaat, dan is dat vooral dankzij de impuls van Jacques Delors. Het is een nalatenschap die blijft voortleven in de waarden van ontmoeten en verbinding, waarden die de Europese Groeperingen voor Territoriale Samenwerking (EGTS) definiëren.  

Vandaag rouwen we om het verlies van een groot Europeaan, maar we vieren ook zijn immense bijdrage aan de opbouw van een sterker, meer verenigd en welvarender Europa. Jacques Delors laat een onuitwisbare erfenis achter die toekomstige generaties zal blijven inspireren.  

De partners van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai en hun teams denken heel in het bijzonder aan voorzitter Martine Aubry.  

Ons diepste medeleven gaat uit naar de familie, vrienden en iedereen die getroffen is door het verlies van deze geweldige man.

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud te optimaliseren. cookies.

;