Mobiliteit

Sinds de oprichting van de Eurometropool is mobiliteit één van de belangrijkste werkassen.

Waarom?

  • Omdat de grens geen doodlopende straat is ... maar een economisch, maatschappelijk en ecologisch kruispunt in het grensoverschrijdende leefgebied.
  • Omdat de mobiliteit en de vrijheid van de burgers de grenzen binnen Europa overstijgen.
  • Omdat er dagelijks meer dan 50.000 werknemers de grens oversteken.
  • Omdat de regio een brede waaier van recreatieve en toeristische bestemmingen aanbiedt: grote culturele en sportevenementen, grote volksevenementen, prestigieuze of meer lokale plaatsen ...; omdat het grensoverschrijdende leven dynamisch is ...

De inwoners van de Eurometropool zitten immers niet stil en steken vaak de grens over in het
kader van de vrije tijd, shopping, opleiding en werk! Ze doen dat voornamelijk met de auto ... Uit gewoonte of omdat er geen andere middelen beschikbaar zijn, of omdat de trein niet concurrentieel genoeg is met de auto ...

De Eurometropool had de prijsdaling van grensoverschrijdende treintickets al bedongen. Maar afgezien van de tarieven werkt de Eurometropool vooral samen met haar partners om de informatieverstrekking en de dienstverlening te verbeteren.

Grensoverschrijdende meerwaarde

De Eurometropool werkt aan een betere grensoverschrijdende en duurzame mobiliteit, want er bestaan slechts twee grensoverschrijdende treinverbindingen en één grensoverschrijdende busverbinding voor de hele regio. Problemen met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening, de ticketting en de grensoverschrijdende tarifering kunnen alleen op grensoverschrijdende schaal worden opgelost.
Er kan enkel samenhang tussen de projecten worden bekomen door middel van een dialoog met de bevoegde actoren en een grensoverschrijdend aanbevelingskader.

Om de grensoverschrijdende mobiliteit te bevorderen, moeten bedrijven meer mogelijkheden krijgen om geschikte werknemers te vinden. En moeten werkzoekenden meer mogelijkheden krijgen om werknemer te worden. Daarnaast moeten de contacten tussen universiteiten, hogescholen enz. gestimuleerd worden en moeten er menselijke dynamieken zonder grenzen gecreëerd worden in een leefgebied zonder tussenschotten.

Doelstellingen

  1. De informatie dynamiseren en de promotie van een duurzame mobiliteit organiseren
  2. De Eurometropool omvormen tot een Smart Regio op het vlak van mobiliteit
  3. De verbindingen in kaart brengen die essentieel zijn voor een betere mobiliteit binnen de Eurometropool (lokale verbindingen/toegankelijkheid van buitenaf/mobiliteit die de economische ontwikkeling ondersteunt)
  4. Een innovatief grensoverschrijdend tariefaanbod uitwerken, afgestemd op de behoeften en op een efficiënte interoperabiliteit

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud te optimaliseren. cookies.

;