Grensgemeenten gaan in dialoog

Op 9 december vonden 4 virtuele ontmoetingen plaats tussen de burgemeesters van de Frans-Belgische grensgemeenten op het grondgebied van de Eurometropool.

 

De bijeenkomsten waren aanvankelijk gepland in Menen en Doornik. Ze werden uiteindelijk online georganiseerd. De burgemeesters vergaderden in vier groepen, geleid door Hélène Moeneclaey, vice-voorzitster van de Eurometropool en de MEL (metropool Rijsel).

De 22 Franse en Belgische gemeenten discussieerden over concrete grensproblemen: kwesties of projecten in verband met ruimtelijke ordening, mobiliteit, parkeren van vrachtwagens, groene en blauwe ruimte, overlast - zoals het illegaal storten van vuilnis, wederzijdse informatie, samenwerking tussen gemeentelijke politiediensten, enz.

Deze uitwisselingen maken het mogelijk om gemeenschappelijke oplossingen te zoeken voor gedeelde problemen. Die oplossingen worden vervolgens uitgewerkt door overheidsinstanties of andere actoren.  In opvolging van deze vergaderingen zijn al twee meetings gepland om verder in te gaan op deze oplossingen (23 december en 28 januari).

In 2022 blijven deze grensoverschrijdende dialogen doorgaan, afgewisseld met bijeenkomsten per regio. Zo kunnen de 23 grensgemeenten elkaar blijven ontmoeten om samen informatie uit te wisselen over hun vorderingen en hun nieuwe grensoverschrijdende praktijken.

Deze lokale grensoverschrijdende ontmoetingen leverden concrete input op voor Europa en het toekomstige Franse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.  Een memorandum is gevalideerd tijdens de algemene vergadering van de Eurometropool op 6 december 2021.

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud te optimaliseren. cookies.

;