Eurometropool geeft signaal aan voorzitter van de Raad van de Europese Unie

Drie groeperingen voor territoriale samenwerking (EGTS)* werken al jaren aan de Frans-Belgische grens. Zij hebben op initiatief van de Eurometropool een memorandum opgemaakt ter attentie van Frankrijk. Dit land bekleedt van 1 januari tot 30 juni het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.

 

De grensoverschrijdenderegio wordt  vertegenwoordigd door het collectief van de drie ondertekenende EGTS'en. Met dit memorandum willen zij de spreekbuis zijn van 4,5 miljoen burgers ten aanzien van het Franse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.

Alle grensoverschrijdende intracommunautaire regio's kampen met gelijkaardige problemen. Met de steun van de Europese Unie willen zij een geïntegreerde grensoverschrijdende strategie ontwikkelen op economisch gebied, maar ook op het gebied van milieu, sociale en culturele samenhang, gezondheid en multidisciplinaire innovatie. Dit memorandum vat deze uitdagingen.

Europa dient haar rol te spelen als facilitator en begeleider in het dagelijkse leven van grensbewoners en grensarbeiders. Zij vertegenwoordigen één persoon op drie in Europa. De drie EGTS'en zouden graag zien dat Frankrijk het Europese beleid toespitst op de ontwikkeling van grensoverschrijdende regio's, waarvan de ontwikkeling nog met veel obstakels te kampen heeft. Als nog maar 20% van de bestaande belemmeringen zou worden weggenomen, zou het BBP van de grensregio's met 2% toenemen.

Maar dat is nog niet alles: de Europese fondsen van de programmaperiode 2021-2027 bieden een kans voor Europese territoriale samenwerking. Frankrijk kan zo een dynamiek op gang brengen die gunstig is voor grensregio's. Deze regio’s zijn geen doodlopende wegen maar veeleer dichte kruispunten van leven op vlak van samenwerking, innovatie en plaatselijke solidariteit.

EGTS'en zijn innoverende en experimentele organen langs de 40 binnengrenzen van de Europese Unie. Zij zijn door Europa zelf in het leven geroepen. Het ligt voor de hand dat de Europese Unie meer investeert in de samenwerking waardoor hun grensoverschrijdende woon- en leefgebieden zich verder kunnen ontwikkelen. Grensregio’s zijn een plaatselijke sleutel voor het bouwen van Europa. Deze regio’s weven de sterkste en duurzaamste banden tussen de landen van de Unie, zo dicht mogelijk bij de burgers.

U vindt het memorandum in de Flash van januari 2022.

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud te optimaliseren. cookies.

;