Echo's uit de vergadering over Mobiliteit en Openbaar Vervoer

Het Agentschap van de Eurometropool organiseerde op 7 februari een bijeenkomst over Openbaar Vervoer met als politiek trekker Grégory Tempremant.

Daarmee blazen we de werkgroep Mobiliteit nieuw leven in en actualiseren we de gegevens, de onderlinge kennis en de contacten tussen de actoren, de mandatarissen en de vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld van de Eurometropool. Een tiental sprekers, Walen, Vlamingen en Fransen, deelde actualiteit op het gebied van mobiliteit en openbaar vervoer op regionaal en intergemeentelijk en zelfs gemeentelijk niveau. Ook de SNCF en de NMBS kwamen een stand van zaken over de grensoverschrijdende verbindingen toelichten.

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud te optimaliseren. cookies.

;