De subjectieve kaart van de grensregio Lille-Kortrijk-Tournai is beschikbaar

Wat als niet alleen geografen en stedenbouwkundigen kaarten zouden maken? Met de subjectieve kaart van de Eurometropool (ook wel de mentale kaart of gevoelskaart genoemd) wordt een andere visie op het grondgebied voorgesteld, gebaseerd op indrukken, gevoelens én mogelijkheden.  

Een kaart gebaseerd op de indrukken van burgers    

Het project voor een mentale kaart ontstond een jaar geleden binnen het Forum van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai. Tijdens verschillende werksessies in samenwerking met het collectief Les Saprophytes konden vrijwilligers van de drie gebieden (Frankrijk, Wallonië, Vlaanderen) hun visie op de Frans-Belgische grensregio delen: welke mogelijkheden zijn er, wat zijn raakvlakken, wat zijn de nare kanten van de grens? De ambitie van deze kaart is niet om de exacte topografie van de grensregio weer te geven, maar wel de perceptie ervan, het gebied zoals het door de inwoners wordt ervaren. Subjectieve indrukken worden expliciet gemaakt, en deelbaar met anderen.    

De uiteindelijke kaart bevat al deze elementen en presenteert een ander beeld van de grensregio. Er werden ook verschillende communicatiedragers ontwikkeld om het creatieproces en alle elementen waaruit de kaart bestaat toe te lichten.    

Eurometropool of eurometropool?    

In alle geproduceerde documenten zijn er twee verschillende schrijfwijzen: Eurometropool met een hoofdletter verwijst naar de instelling; eurometropool in kleine letters verwijst naar het grondgebied.    

Als er één element is dat deze subjectieve kaart van de eurometropool benadrukt, dan is het wel het bestaan van een levensruimte en waarden die door alle inwoners, ongeacht hun herkomst, worden gedeeld.     

De volgende stappen    

De kaart werd officieel voorgesteld tijdens de Algemene Vergadering van de Eurometropool op 16 maart door Bob Bauwens en Gérard Flament, vervolgens ook tijdens de plenaire vergadering van het Forum op 28 maart.    

Het is de bedoeling om de kaart te verspreiden bij alle gemeenten en toeristische diensten en tijdens de evenementen van de Eurometropool en haar partners.     

De brainstorming voor de opstelling van deze kaart zal vooral als basis dienen voor de toekomstige werkzaamheden van het Forum: de vijf vastgestelde "verlangens" zullen als kader dienen voor de acties die in 2023 en daarna zullen worden uitgevoerd.    

 

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud te optimaliseren. cookies.

;