Episode 1 - Saskia Bricmont

15.01.24 / 1. Saskia Bricmont, lid van het Europees Parlement.

Wie is Saskia Bricmont?
Met een masterdiploma Europese Studies van de Universiteit van Brussel op zak begon Saskia Bricmont als adviseur van de Ecolo-fractie in het Belgische federale parlement. Daarna werkte ze op het kantoor van de Brusselse minister van Leefmilieu en Armoedebestrijding, voordat ze hoofd werd van de afdeling Ecologische Studies en vervolgens van de afdeling Territoriale Ontwikkeling bij de intercommunale IDETA in Doornik.

In mei 2019 werd Saskia Bricmont verkozen als Europarlementslid voor Ecolo. Ze is lid van de groene fractie in het Europees Parlement. Haar focus ligt op mensenrechten, in het bijzonder de rechten van kinderen, en ze wil van de EU het leidende continent voor eerlijke handel maken.

Het parlementslid omschrijft zichzelf als een toegewijde, actieve, feministische politica die opkomt voor de fundamentele rechten van zowel de mens als de planeet. Als moeder van 2 jonge jongens combineert ze haar privé- en beroepsleven en legt ze verbanden met alledaagse dingen.  Ga voor meer informatie over de MP naar: https://www.saskiabricmont.eu

Het Europees Parlement
Een belangrijke gebeurtenis bij de start van haar nieuwe functie was de keuze van de parlementaire commissies in welke ze zou zetelen. De verdeling van de dossiers gebeurt in overeenstemming met de expertise en affiniteiten van elk lid. Saskia Bricmont koos 2 commissies: Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) en Internationale handel (INTA).

Het leven in het Parlement wordt gekenmerkt door cycli: eerst zijn er de weken waarin aan de dossiers wordt gewerkt, dan de weken waarin met de andere fracties wordt onderhandeld om de visie van de Groenen op deze dossiers te positioneren, en ten slotte de plenaire week in Straatsburg, waarin de Parlementsleden definitief over de dossiers stemmen.

Ze hecht belang aan sociale netwerken, communicatie met burgers, jongeren informeren over en bewust maken van de EU, verantwoorde consumptie, ...

Carte Blanche
De Eurometropool had ooit een gerenommeerde textielindustrie, die veel arbeiders tewerkstelde. Vervolgens zag deze grensregio bedrijven verhuizen naar landen waar de productiekosten lager waren, maar waar de sociale en milieunormen niet dezelfde waren als in Europa (blootstelling aan chemicaliën, helse werktijden, enz.).

Europa is 's werelds grootste importeur van textiel, dus we hebben een enorme invloed op zowel de internationale handel als op de rest van de wereld en op de Europese markt als het gaat om het creëren van banen. Er wordt momenteel onderhandeld om ervoor te zorgen dat merken strengere normen hanteren en verantwoordelijkheid opnemen ten opzichte van hun onderaannemers.

Ze wil de Europese textielmarkt herontwikkelen, van grondstoffen tot afgewerkte kleding. Dit zijn vaardigheden die in het verleden bestonden en die in de toekomst banen zullen creëren.

Een aanrader van Saskia Bricmont: het werk van Audrey Millet over de chemische stoffen in onze kleren en de podcast "Nouveau modèle" van Chloé Cohen.

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud te optimaliseren. cookies.

;