Gevoelig landschap van het grensoverschrijdend leefgebied

Er bestaan tal van manieren om een regio weer te geven: aan de hand van plannen, statistieken, grafieken enz.

Maar de emoties en gewaarwordingen vertalen die deze regio oproept, en ervoor zorgen dat ze met anderen worden gedeeld, is een moeilijkere taak. Het verzamelen en terugkoppelen van subjectieve en zintuiglijke ervaringen verbreedt het begrip van deze ruimte en het definiëren van de in die ruimte uit te voeren acties.

Dat is de uitdaging die het Forum van de Eurometropool zich voorop heeft gesteld door dit emotionele landschap van het grensoverschrijdende leefgebied Lille-Kortrijk-Tournai te produceren.

ONS TRAJECT IN ENKELE WOORDEN

Op de eerste plaats hebben we geprobeerd in kaart te brengen wat onze regio het beste kenmerkt. Dankzij de uitwerking van postkaarten - een courant communicatiemiddel - konden we deze momentopnames van onze regio maken. Water, de gastvrijheid van de inwoners en het bouwkundige erfgoed zijn de belangrijkste thema’s, maar ook volkstradities, cultuur en moderne architectuur kwamen aan bod.

Vervolgens werd veel tijd besteed aan het opmaken van de subjectieve kaart van de Eurometropool. We hebben getracht onze indrukken over de kenmerken van de regio, onze gevoelens over het functioneren ervan, onze persoonlijke perceptie van de andere deelregio’s en onze hoop voor de toekomst tot uitdrukking te brengen. Tijdens tal van interessante uitwisselingen werden twee belangrijke componenten naar voren geschoven: de Blauwe Ruit, die snel het symbool is geworden van een goed functionerende Eurometropool, en de lands- en taalgrenzen die nog steeds een obstakel vormen. Daarna werd de subjectieve kaart gefinaliseerd door alle indrukken naast elkaar te leggen in de vorm van verschillende mentale landschappen die over elkaar liggen en elkaar beïnvloeden. Ten eerste is er de poreuze zone waar de beleving van een regio zonder grenzen reeds een alledaagse realiteit is. Vervolgens is er het gebied van de gemeenschappelijke indrukken die de toestand van de Eurometropool beschrijven. Daarna bundelt de som van de verlangens al onze verwachtingen voor de toekomst. Tot slot weerspiegelen de favoriete plaatsen de interesses van elke deelnemer.  

In de laatste fase hebben we in kaart gebracht welke acties prioritair moeten worden uitgevoerd. Daartoe hebben we ons voorgesteld hoe de voorpagina van een Eurometropool-krant er over twintig jaar uit zou kunnen zien. De klimaatadaptatie en de verbetering van de leefomgeving zijn de twee meest voorkomende bezorgdheden, maar er wordt ook vooruitgang verwacht op het vlak van mobiliteit, evenementen, opleiding en werkgelegenheid.

Uit deze ervaring blijkt dat de inwoners van deze regio - die zich uitstrekt over twee landen en drie regio’s en waar twee talen worden gesproken - op veel punten dezelfde percepties en toekomstperspectieven hebben.

In dat opzicht kan worden gesteld dat de Eurometropool-dynamiek wel degelijk bestaat in de regio Lille-Kortrijk-Tournai. Deze situatie, die uitzonderlijk is in Europa, biedt tal van opportuniteiten die enkel nog moeten worden benut teneinde de ambitie van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai te versterken en te concretiseren.

Wilt u de papieren versie van de kaart ontvangen? Neem dan rechtstreeks contact op met lea.duhem@eurometropolis.eu.

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud te optimaliseren. cookies.

;