Het Blauwe Park van de Eurometropool zet burger centraal

2021 wordt het jaar van recreatie, cultuur en academisch onderzoek

Het Blauwe Park van de Eurometropool is al enige jaren in ontwikkeling. In 2021 zetten de partners de bewoners centraal. Dat gebeurt door academisch onderzoek te verrichten naar de relatie van bewoners met het water, maar vooral ook door cultuur volop in de kijker te zetten. Daarvoor ontwikkelt de Eurometropool culturele ontmoetingen, BlueWalks en zorgt ze voor een goede bewegwijzering langs de waterlopen.

 

Het Blauwe Park maakt de Eurometropool zichtbaar

5.440 km waterwegen vormen een historische, culturele en economische verbinding tussen Frankrijk en België. De dynamiek rond het Blauwe Park focust op water in al zijn vormen en dit via meerdere projecten: zachte mobiliteit, academische dimensie, bewegwijzering, waterzuivering, transport, vrije tijd, biodiversiteit, cultuur… Een transversaliteit die terug te vinden is in de actiegroep Het Blauwe Park binnen de Eurometropool, die institutionele partners, politici, verenigingen, universiteiten, studenten en burgers samenbrengt.

Academisch onderzoek naar de relatie van de bewoners met water

Met de organisatie van een nieuwe Summerschool in de zomer van 2021 zetten we de grensoverschrijdende dialoog verder door het Blauwe Park te bestuderen als een actieve vector van transitie. De Summerschool geeft intellectuele vrijheid om te verkennen, om te zien wat in de toekomst mogelijk is.  

Dit is een cruciaal moment van participatie en projectontwikkeling: veldwerk, discussies met belanghebbenden, interdisciplinaire workshops, gezamenlijke en participatieve ontwikkeling van een ruimtelijke strategie zullen deel uitmaken van een breder proces dat uiteindelijk de Blauwe Ruimte zal belichten en gebruiken als een instrument voor het co-creëren van grensoverschrijdende dialogen, een stimulerend en gemeenschappelijk transitiebeeld.

De grote uitdaging voor 2021: wij pakken de sociale dimensie en de aanpassing aan de klimaatverandering aan. Het is van belang de burger meer bij het Blauwe Park te betrekken en te begrijpen wat dit park voor hen betekent. Samen met internationale studenten en interdisciplinaire deskundigen zoeken wij naar antwoorden op tal van uitdagingen in onze samenleving, dit alles in samenhang met de klimaatverandering.

Burgers en natuur met elkaar verbinden: de knooppunten versterken en grensoverschrijdende verbindingen accentueren

Tijdens de bijeenkomst van 19 maart werd één van de belangrijkste ambities van het Blauwe Park besproken: de band tussen de burger en de natuur verstevigen. Er is al veel werk verricht om het netwerk van knooppunten te versterken en aan te sluiten op bestaande routes. Talrijke initiatieven zoals de Blauwe Ruit (een fietslus van 90 km langs de belangrijkste rivieren van het grondgebied), toeristische kaarten of fietsgidsen werden aan het aanbod toegevoegd om aan de verwachtingen van het publiek te voldoen. Deze behoefte aan het buitenleven is des te zichtbaarder met de gezondheidscrisis: in het afgelopen jaar is het aantal wandelaars en fietsers in het Blauwe Park verdrievoudigd!

Cultuur centraal stellen in de Eurometropool

Sinds enkele jaren stelt de werkgroep «cultuur» van het Blauwe Park acties voor om de culturele actoren van het grondgebied met elkaar in contact te brengen, elkaar te leren kennen en cultuur te bestendigen. Vandaag, in deze sector die hard getroffen is door Covid-19, hameren deze actoren op de noodzaak van cultuur binnen de Eurometropool en vragen zij om meer steun, vooral in het kader van Europese programma’s zoals Interreg. Om het gebrek aan fysieke ontmoetingen te compenseren, werden er in 2020 twee initiatieven opgezet. De bedoeling : de band verder uitbouwen en te versterken! Hour.Culture biedt virtuele ontmoetingen tussen culturele spelers, met virtuele bezoeken aan belangrijke plaatsen zoals het LAM in Villeneuve d’Ascq of het Museum voor Folklore in Moeskroen. De video-interviews ‘Coup de cœur’, geproduceerd in samenwerking met Eurometropolis News en elke maand beschikbaar op YouTube, zijn een gelegenheid om de favoriete plaatsen, voorwerpen of initiatieven van burgers te ontdekken.

2021 : BlueWalks, gratis wandelingen

En dat is nog niet alles! De BlueWalks komen terug in 2021, als de context het toelaat. Deze gratis, begeleide en tweetalige grensoverschrijdende wandelingen laten toe om de 3600 km2 van het Blauwe Park te ontdekken en het grondgebied aan de drie zijden op een ongewone en unieke manier te (her)ontdekken. In 2020 werden die ingekort (slechts 4 wandelingen vonden plaats van de geplande 20). Over enkele maanden zijn we terug: een uitgelezen kans om te ontdekken wat de ruggengraat van ons grondgebied vormt: het Blauwe Park, het water, de natuur, de biodiversiteit… en vooral een uniek leefgebied, tussen Frankrijk en België.

Op vrijdag 19 maart, van 14 tot 15 uur, organiseerde de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai een online-ontmoeting rond het Blauwe Park en zijn realisaties. Meer dan 50 mensen waren aanwezig om het panel van sprekers te volgen bij Bolwerk in Kortrijk en de verschillende video-interventies van de partners op het terrein in Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen te volgen.

World Water Day

Het evenement vond plaats in het kader van Wereldwaterdag. Elk jaar is Wereldwaterdag (22 maart) een gelegenheid om de aandacht te vestigen op water, overal ter wereld. In het hart van het grondgebied van de Eurometropool is water een verenigend element: het verbindt de drie deelregio’s (Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen) en alle inwoners van het grensoverschrijdende leefgebied.

 

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud te optimaliseren. cookies.

;