Een terugblik op de plenaire vergadering van het Forum van de Eurometropool

Op 31 januari kwam een dertigtal leden van het Forum van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai samen in het Dakcafé van het stadhuis in Kortrijk voor de eerste plenaire vergadering van het jaar.   

Dit was een gelegenheid om drie mandatarissen van de Eurometropool te verwelkomen: Caroline Mitri, nieuw verkozen referentiepersoon voor het 'Forum', Gregory Tempremant, voor 'Mobiliteit', en tot slot Stefaan De Clerck, voor het 'Blauw Park'. Het doel van de vergadering? De leden op de hoogte brengen van de werkzaamheden waarmee het Forum zijn bijdrage wil leveren aan de co-constructie van een grensregio met hoge kwaliteit.     

Naar aanleiding van de productie van de ‘Subjectieve kaart van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai' hebben de leden van het Forum drie thema's gekozen waarop het Forum zich zou concentreren, op basis van de kwesties die naar voren kwamen:  de Blauwe Ruit: de uitbreiding ervan naar andere emblematische locaties in de regio ;  Mobiliteit: gemakkelijke toegang tot openbaar vervoer voor iedereen;  Cultuur: het toegankelijk maken over de grenzen heen en het tonen van onze culinaire expertise.  

De leden kwamen vervolgens in workshops bijeen om hun ideeën uit te werken en thematische fiches op te stellen waarin de werkzaamheden worden beschreven. Het doel van deze sessie was om gekozen vertegenwoordigers en leden van het Forum de vooruitgang te laten zien die deze werkgroepen hadden geboekt door middel van thematische factsheets. 

De bijeenkomst bood de betrokken gekozen mandatarissen ook de gelegenheid om hun vooruitgang aan de leden van het forum te presenteren en deze kwesties te bespreken.     

Aan het einde van de bijeenkomst werden nieuwe instrumenten gepresenteerd om de samenwerking tussen de leden te vergemakkelijken: een platform met een hele reeks nuttige documenten en links, en een gedeelde agenda. 

Copyright foto: Wapi2040

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud te optimaliseren. cookies.

;