Een mobiliteitsvragenlijst om de toegankelijkheid van onze stations te beoordelen

“VAN ALLE GRENSOVERSCHRIJDENDE REIZEN WORDT SLECHTS 5% MET HET OPENBAAR VERVOER AFGELEGD.

Het spoorwegnet is een belangrijke hefboom om deze situatie te verbeteren. Naast aanpassingen aan de organisatie van het vervoer tussen exploitanten om problemen met de dienstverlening (frequentie, regelmaat, enz.) aan te pakken, is het nodig om elke reiziger de middelen te bieden om comfortabel te reizen.  

Stations, als verbindings-, wacht- en informatiepunten, zijn hiervoor van cruciaal belang: De beschikbare diensten, de kwaliteit van de informatie, de toegankelijkheid van het station, de toestand en de inrichting ervan kunnen mensen aanmoedigen of ontmoedigen om de trein te gebruiken. Daarom wilden we (Atelier mobiliteit van het Forum) specifiek aan deze kwestie werken.

Wij nodigen u, als burgers van de Eurometropool, uit om uw ervaring met een of meerdere stations te delen. Dit om een inventaris van de bestaande situatie op te maken en de goede en slechte punten die hier en daar te vinden zijn te benadrukken. Graag voor 26-07-2024. Een dergelijke beoordeling is de eerste stap om mandatarissen bewust te maken van de kwestie en concrete behoeften vast te stellen.

In alle gevallen kun je dit formulier voor je bezoek aan het station invullen zodat we een overzicht hebben van de stations die aan bod komen. 

We willen u bij voorbaat bedanken voor uw inspanningen en de tijd die u hebt besteed aan het beter toegankelijk maken van onze regio voor iedereen met het openbaar vervoer.Dit werk zal in september 2024 worden gepresenteerd aan de mandatarissen van de Eurometropool.

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud te optimaliseren. cookies.

;