De Europese Burgerruimte lanceert een oproep voor burgerparticipatie

Vanaf 15 oktober is een onafhankelijk burgercollectief op zoek naar Franse, Waalse en Vlaamse burgers om zich aan te sluiten bij de Europese Burgerruimte. Het eerste evenement, in aanwezigheid van Europese verkozenen en vertegenwoordigers van de Europese instellingen, vindt op 8 december (’s avonds) plaats in Kortrijk. Hebt u zin om deel te nemen aan een collectief project dat u een stem geeft en u op gelijke voet plaatst met de Europese instellingen? Schrijf u nu in!

Tijdens het laatste ‘Europa: ik hou (niet) van jou?’-evenement in 2019 verzamelde het Agentschap van de Eurometropool de contactgegevens van de vrijwilligers die het avontuur wilden voortzetten. In september 2020 kwamen ze voor het eerst bijeen om tijdens een creatieve plenaire zitting na te denken over een nieuw format. Doel: de band tussen de burgers en Europa versterken en in stand houden.

Hoe kon een grensoverschrijdend, vernieuwend burgerinitiatief worden opgezet dat trouw was aan de waarden die van “Europa: ik hou (niet) van jou” een succes hadden gemaakt.? Er werd een idee geboren: een ruimte voor dialoog en uitwisseling creëren in het verlengde van de drie burgerraadplegingen (in een informele, gezellige sfeer, volgens de principes van de collectieve intelligentie). Maar kan zo’n ruimte gecreëerd worden?

De groep vrijwilligers-burgers definieerde eerst de visie, missie en waarden van deze Europese Burgerruimte. Na de plenaire zittingen konden degenen die dat wensten, deelnemen aan twee workshops. De eerste workshop had betrekking op de communicatie: de boodschappen die moeten worden overgebracht, het logo, de dragers, de doelgroepen enz. De tweede workshop focuste op het pedagogische aspect: de instrumenten die ontwikkeld moesten worden om iedereen in staat te stellen Europa en zijn instellingen beter te leren kennen en begrijpen.

De pedagogische tools

  • De Facebookpagina – Europese Burgerruimte
    Op deze pagina, die toegankelijk is voor het grote publiek, kunnen alle leden van het collectief met elkaar in contact blijven en kan alle informatie en nieuws gecentraliseerd worden.
  • Het manifest
  • Let’s Talk about EU: korte video’s over de EU
    Veel mensen snappen niets van de Europese Unie. Haar bevoegdheden, haar actiedomeinen, haar impact op het dagelijkse leven … het lijkt allemaal nogal ingewikkeld. Met Let’s Talk about EU willen we bestaande informatieve video’s op één plaats centraliseren om de burgers te helpen de Europese Unie beter te begrijpen. Het is niet de bedoeling mensen te overtuigen of te beïnvloeden. Het aanbod op Let’s Talk About EU is eclectisch, onbevooroordeeld, maar bovenal verduidelijkend en gebaseerd op feiten. Doel: de burgers de sleutels geven om hun eigen mening over de Europese Unie te vormen. Een positieve of negatieve mening, dat is volledig hun zaak.

Aanstaande 8 december (’s avonds) vindt het allereerste evenement van de Europese Burgerruimte plaats aan het Casinoplein te Kortrijk.

Burgers, we hebben u nodig! Werk mee aan de oprichting van de Europese Burgerruimte. Sceptici of overtuigde Europeanen, deskundigen of neofieten, gepassioneerden of ongeïnteresseerden … het maakt niet uit: iedereen kan zijn steentje bijdragen! Hoe meer uiteenlopende visies, hoe representatiever de beleving van de Europeanen. De Europese Burgerruimte biedt u een platform om uw stem te laten horen. Uw unieke ervaring kan het Europese beleid van morgen helpen vormgeven, met name in het kader van de conferentie over de toekomst van Europa.

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud te optimaliseren. cookies.

;