De Eurometropool bespreekt governance en strategie in Brussel

De Eurometropool is al meer dan anderhalf jaar één van de vijf proefregio’s die zijn geselecteerd voor het project "Bouwen aan veerkrachtigere grensoverschrijdende regio's". 

Op 18 en 19 juni vond in Brussel het slotevenement van het project plaats: een gelegenheid voor DG Regio en de OESO, de initiatiefnemers van het project, om een eerste versie van een analysetool te presenteren, gebaseerd op de ervaringen in de vijf proefregio’s. Deze tool dient om grensoverschrijdende organisaties en samenwerkingsverbanden te versterken.  

De Eurometropool legde aan een honderdtal mensen uit hoe de EGTS financieel werkt en welke communicatiestrategieën en -middelen de organisatie gebruikt om politieke steun voor de EGTS te verzekeren en haar bekendheid bij de burgers te vergroten. 

In een volgende fase , eind september, zal de Eurometropool haar "blauwdruk" (een referentiedocument) met aanbevelingen ontvangen.

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud te optimaliseren. cookies.

;