Waterproblematiek centraal op de 3de territoriale bijeenkomst van grensgemeenten

Lokale bijeenkomsten bieden burgemeesters van beide kanten van de grens de gelegenheid om samen te werken. Naast een aantal videoconferenties in de loop van het jaar vond op 8 december in Leers (Frankrijk) de 3e Territoriale Ontmoeting plaats met als hoofdthema water.

Onder leiding van Hélène Moeneclaey, vicevoorzitter van de Eurometropool, kwamen de burgemeesters van de grensgemeenten bijeen. Dit soort bijeenkomsten is een manier om elkaar te blijven leren kennen en samen te werken aan specifieke grensoverschrijdende kwesties.

Een korte samenvatting.

De bijeenkomst was opgebouwd rond een aantal belangrijke punten: een overzicht van de projecten van het afgelopen jaar, presentaties en uitwisseling van informatie, projecten en data over water. Dit werd gevolgd door een praktische en interactieve workshop gericht op de regio's van elk van de deelnemende gemeenten.

Oplossingen creëren met de juiste spelers

Hélène Moeneclaey en Céline Douay, adjunct-directeur Interministeriële Coördinatie van de Préfecture du Nord, presenteerden een projectevaluatie, waarin de maatregelen werden beschreven die zijn genomen met betrekking tot de grensoverschrijdende kwesties die in de loop van het jaar aan de orde zijn gekomen: toezicht op grensbedrijven met een impact op het milieu, verwaarloosde eilanden op de Leie, grensoverschrijdend fietsnetwerk, gebruik van zwembaden aan de grens, grensoverschrijdende informatie en diensten voor burgers, instrumenten (nieuwsbrief, interactieve agenda, Frans-Belgische gids voor organisaties, thematische fiches, enz.

Betreffende zwembaden werden Frans-Belgische partnerschappen besproken en de niet-erkenning van het Belgische diploma zweminstructeur in Frankrijk; dat is het onderwerp van een aanvraag bij het Europese programma b-solutions. Ook het milieu kwam aan bod, met onderwerpen als het project Camso Speedway-Deryckere in Comines-Warneton en de actualisering van de Gids voor grensoverschrijdende procedures voor projecten met een milieu-impact, een gids die begin december werd gelanceerd.

Daarna was het tijd voor de fiets. Het fietsnetwerk van de Eurometropool vertoont nog veel lacunes in de grensstreek die moeten worden geïdentificeerd en gevisualiseerd. Er is een studie uitgevoerd - klik hier voor meer info. Het belangrijkste doel is om deze fietswegen met elkaar te verbinden, zodat de bewoners veilige routes hebben voor hun dagelijkse verplaatsingen. Het is de bedoeling dat dit project zal leiden tot het indienen van een Europese aanvraag, afhankelijk van cofinancieringsmogelijkheden en overeenkomsten.

Twee nieuwe documenten in antwoord op vragen van het publiek werden op de vergadering voorgesteld: het ABC van de grensarbeider (Frankrijk>België), waarvan een versie België > Frankrijk (Frans en Nederlands) begin 2024 beschikbaar zal zijn. MEMO, het portret van het grondgebied van de Eurometropool, zal iedereen een beter inzicht geven in de onderlinge afhankelijkheid van onze regio's en de diversiteit van de thema's mobiliteit, toerisme en economische ontwikkeling.

Water, een kostbaar gemeenschappelijk element: het is leven

Waterbeheer werd besproken in termen van kwaliteit en kwantiteit, overstromingen en droogte. Een essentiële vraag: hoe kunnen we deze hulpbron behouden? Hoe kunnen we de communicatie en samenwerking tussen overheden verbeteren? De Eurometropool (Catherine Christiaens) presenteerde het project dat de EGTS coördineert met een tiental spelers uit drie stroomgebieden (Frankrijk, Wallonië, Vlaanderen).

Een ander belangrijk onderwerp waren de niet-bevaarbare waterwegen (overstorten, rioolwaterlozingen, enz.) en de bevaarbare waterwegen. De presentaties richtten zich op het belang van het sneller informeren, uitleggen en opsporen van incidenten om een hefboom te creëren voor samenwerking rond water in de Eurometropool.

Het Agence de développement et d'urbanisme de Lille métropole (ADULM) voegde een belangrijke bijdrage toe om het waterbeheer in België en Frankrijk beter te begrijpen, door twee verklarende fiches te presenteren over de verschillende manieren waarop water wordt beheerd en tot welke instellingen men zich moet wenden in geval van vervuiling, droogte of overstroming.

Zorg voor het land, de mensen en de leefwereld

In het derde deel van de studiedag werden de mandatarissen in een workshop in staat gesteld om de luchtfoto van hun regio vanuit een nieuw perspectief, van bovenaf en zonder rekening te houden met administratieve grenzen, te observeren en te becommentariëren. De geïdentificeerde belangrijke elementen, de gemeenschappelijke punten (waterwegen, natuurgebieden, straten, bedrijventerreinen, enz.) en de te herstellen gebieden (bijvoorbeeld braakliggende terreinen, groene zones, parkeerplaatsen, fietspaden, openbaar vervoer/station, enz. Dit gaf de mandatarissen de kans om hun bevindingen en hun plannen te bespreken.

Om de vergadering gezellig af te sluiten, werden alle deelnemers uitgenodigd om het traditionele spel 'bourle à l'étaque' te ontdekken in de Cercle Saint Louis in Leers, waar de voorzitter, de heer Lamarche, de geschiedenis van de plaats en van bourle uit de doeken deed voordat elk van de deelnemers kon proberen houten ballen te gooien.

Kortom, deze bijeenkomst was rijk aan dialoog en benadrukte het belang van lokale grensoverschrijdende samenwerking bij het oplossen van gemeenschappelijke problemen en het samen benutten van ontwikkelingspotentieel in het Frans-Belgische stroomgebied. Andere lokale ontmoetingen tussen mandatarissen zijn al gepland voor 2024.

This website uses cookies to optimise its content. cookies.

;