In the spotlight

Een conferentie om soft skills te begrijpen en te ontwikkelen

De Eurometropool organiseert elk jaar een conferentie voor professionals uit het hoger onderwijs in Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen. Het thema voor 2023 was "Navigeren door de wereld van het hoger en universitair onderwijs met soft skills".

Soft skills zijn competenties die meer te maken hebben met 'weten hoe je je moet gedragen' dan met empirische kennis – bijvoorbeeld: empathie, humor, teamgeest of het vermogen om verbanden te leggen.   

Soft skills zijn complementair met hard skills (wat je op school leert, traditionele knowhow) en mad skills (meer gericht op originaliteit, meesterschap of professionalisme in bijvoorbeeld een sport of artistieke activiteit).   

Soft skills zijn alles wat onzichtbaar maar o zo belangrijk is in je dagelijks leven - en wat je over het algemeen niet leert als onderdeel van je studie. Er zijn over het algemeen 4 hoofdcategorieën van soft skills: die met betrekking tot leiderschap (bv. communicatie), wendbaarheid (tijdmanagement, stressmanagement), efficiëntie (creativiteit, ruimdenkendheid, analytische vaardigheden, vragen stellen, enzovoort) en sociale soft skills (kunnen luisteren, empathie, teamgeest, enzovoort). 

Meer dan dertig deelnemers uit de drie deelregio’s kwamen bijeen op vrijdag 20 oktober in de ‘Centrale’ in Lille om over dit onderwerp te discussiëren en hun standpunten te delen. Zo kregen ze een beter inzicht in hoe scholen, universiteiten en leerkrachten deze soft skills kunnen gebruiken bij het leren. 

Hoe kunnen deze soft skills worden geïmplementeerd in de soms zeer rigide onderwijssystemen?  Aan 4 tafels, elk gewijd aan een specifieke ervaring, konden de deelnemers discussiëren en nadenken over de integratie van deze vaardigheden. Concrete voorbeelden waren het beoordelingssysteem, het waarderen van persoonlijke ervaring en het belang van groepswerk.   

Voor de komende maanden is een update gepland over hoe professionals en leerkrachten hun methoden hebben ontwikkeld door de kennis die ze tijdens deze conferentie hebben opgedaan te integreren.   

In de tussentijd zal de werkgroep Hoger Onderwijs zijn werk voortzetten om de scholen en universiteiten in onze grensoverschrijdende regio dichter bij elkaar te brengen en meer samenwerking aan te moedigen. In 2024 is er een nieuwe conferentie! 

This website uses cookies to optimise its content. cookies.

;