Een workshop over grensoverschrijdende publieke dienstverlening

Wat is vandaag beschikbaar om burgers te informeren en adviseren in een grensoverschrijdende context? Dat was de vraag die werd gesteld tijdens een workshop die op 15 juni werd georganiseerd door het Département du Nord, de Métropole Européenne de Lille en de Eurometropool.

Vertegenwoordigers van 28 Vlaamse, Franse en Waalse organisaties begonnen met een inventarisatie van bestaande of geplande initiatieven aan de grens, zowel fysiek als online. De focus lag niet enkel op de Eurometropool: de workshop concentreerde zich op de volledige grensregio, van de kust tot de Ardennen.

's Ochtends konden de deelnemers zich laten inspireren door het voorbeeld van Infobest van de EGTS Pamina & les Frontaliers Grand Est, 's namiddags vonden workshops plaats onder leiding van de Mission Opérationnelle Transfrontalière.

De samenvatting van de discussies en mogelijke volgende stappen om dit potentiële netwerk te verduurzamen is in september beschikbaar.

This website uses cookies to optimise its content. cookies.

;