Lokaal overleg grensgemeenten

Deze interactieve bijeenkomsten, die specifiek bedoeld zijn voor de burgemeesters van de Franse
en Belgische grensgemeenten, worden geleid door een Franse en een Belgische burgemeester en worden ondersteund door het Agentschap van de Eurometropool. Ze bieden de gemeenten de kans om hun stem te laten horen en zich dit platform voor dialoog en kennismaking toe te eigenen. Op die manier kunnen de deelnemers elkaar beter leren kennen, krijgen ze een duidelijker beeld van de regio waarin de gemeenten gelegen zijn, kunnen ze gezamenlijke actiepistes bespreken en beschikken ze over nuttige contacten voor het beheer van hun dagelijkse werkzaamheden.

Eén van de vaststellingen van 2016 was het gebrek aan wederzijdse kennis bij de lokale actoren en verkozenen: de instellingen en politieke organen worden regelmatig vernieuwd en de grens vormt soms nog steeds een obstakel voor een potentiële dialoog over de grens heen. Er zijn nog heel wat verschillen tussen de deelregio’s: de manier van werken, de regelgeving, de taal ... Het was dan ook raadzaam bijeenkomsten te organiseren in specifieke ruimten.

Het doel van de bijeenkomsten voor lokaal overleg bestaat erin ervaringen, good practices, ideeën, projecten en middelen uit te wisselen om samenwerkingsverbanden op te zetten, projectprocessen in gang te zetten, gedurfde initiatieven te genereren en de middelen efficiënter te bundelen. Dit impliceert noodzakelijkerwijs dialoog, wederzijds begrip en menselijkheid

Het project ‘Eurometropool 2.0’ voorzag de organisatie van “Eurometropool-bijeenkomsten om bij te dragen aan de wederzijdse kennis en aan de collectieve intelligentie van de grensoverschrijdende regio met het oog op de realisatie van co-producties op schaal van de Eurometropool». Het was de bedoeling om een permanente en duurzame dialoog tussen de grensgemeenten in Frankrijk en België tot stand te brengen.

Doelstellingen

  • Op basis van haar ervaringen van 2017 en 2018 en van de input van de Franse en Belgische burgemeesters stelde de Eurometropool de volgende doelstellingen voorop:
  • De wederzijdse kennis tussen organisaties, mannen en vrouwen, vergroten om een natuurlijkere en efficiëntere samenwerking mogelijk te maken.
  • Beantwoorden aan de behoefte van de gemeenschap om ervaringen en kennis uit te wisselen en om samen te produceren.
  • Diensten verlenen aan de Eurometropool- gemeenschap door de actoren gemakkelijker met elkaar in contact te brengen en allerhande informatie ter beschikking te stellen.
  • Op duurzame wijze nieuwe manieren implementeren om informatie en kennis uit te wisselen, te delen en te co-produceren.

This website uses cookies to optimise its content. cookies.

;