Forum van het middenveld

Vanaf haar ontstaan heeft de Eurometropool meer dan 80 leden van het maatschappelijk middenveld betrokken bij de verwezenlijking van haar ambitie teneinde bij te dragen aan haar projecten en
de Eurometropool-dynamiek op het terrein mee te begeleiden. In die context werd op 1 december 2008 werd een “Conseil de développement transfrontalier” opgericht, die in 2009 werd omgedoopt tot het FORUM van de Eurometropool Lille-Kortrijk- Tournai. De zetel van het FORUM is gevestigd in Tournai (toeristische dienst). Het voorzitterschap van het Forum wordt elke twee jaar overgedragen aan een andere deelregio. Sinds het ontstaan van de Eurometropool 2.0 draagt het Forum bij aan elke actiegroep, als co-animator of deelnemer.

Essentiële elementen

  • Het voorzitterschap wordt elke twee jaar overgedragen aan een andere deelregio van de Eurometropool
  • Een plenaire vergadering samengesteld uit 80 leden (40 uit Frankrijk, 20 uit Wallonië en 20 uit Vlaanderen)
  • Tussen 2009 en 2020 heeft het Forum 6 voorzitters gehad: Patric Peugeot (FR), Philippe Luyten (WA), Philippe Vlerick (VL), Jean-François Dutilleul (FR), Sébastien Poliart (WA) en Bob Bauwens (VL)
  • Tussen 2016 en 2020 werd bij de activiteiten van het maatschappelijke middenveld een steeds meer “transversale” aanpak gehanteerd, gebaseerd op methoden en tools die de collectieve intelligentie en de groepsdynamiek bevorderen.

Partners

  • De 80 leden van het Forum zijn afkomstig van het maatschappelijke middenveld uit de drie deelregio’s:
  • De Conseil de développement van de MEL De Conseil de développement van WAPI Transforum (West-Vlaanderen) + de onafhankelijke leden
  • 8 van deze leden vormen het Bureau van het Forum, waarvan de activiteiten ondersteund worden door de coördinatoren van de Conseils de développement, Transforum en het Agentschap.

This website uses cookies to optimise its content. cookies.

;