Forum van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai

Van bij het begin heeft de Eurometropool 80 leden van het georganiseerde maatschappelijk middenveld betrokken bij haar werking. De leden dragen bij of reageren op de projecten en begeleiden de Eurometropoolwerking  op het terrein. Op 1 december 2008 werd de "grensoverschrijdende ontwikkelingsraad" opgericht, die in 2009 de naam "FORUM van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai" kreeg. 

Wat is de rol van het Forum?

Het Forum is een raadgevend adviesorgaan, aanvullend op de Algemene Vergadering en het Bureau van de Eurometropool. Het Forum biedt de mogelijkheid om economische actoren, sociale partners, verenigingen, culturele, sport- en onderwijsorganisaties en burgers vrijwillig te betrekken bij de gesprekken en werkzaamheden van de Eurometropool.
Als plaats waar de burgers zich kunnen uiten, vormt het Forum de ruimte voor participatie en democratie binnen de EGTS.
Door haar werking en via debatten draagt het Forum bij tot de reflectie door mandatarissen over het beleid van de Eurometropool en de projecten. Het Forum analyseert problemen en stelt oplossingen voor.

Wie maakt deel uit van het Forum?

De 80 leden van het Forum zijn afkomstig uit de 3 overlegorganen van het Eurometropoolgebied :

  • Adviesraad van de Europese Metropool Lille (MEL),
  • Adviesraad van Wallonie picarde (WAPI),
  • Transforum (West-Vlaanderen)
  • Onafhankelijke leden

Onder hen vormen 8 leden het Bureau van het Forum. Dat wordt bijgestaan door de coördinatoren van de verschillende adviesraden, van Transforum en van het Agentschap.

Enkele kernelementen

  • Een roterend voorzitterschap om de twee jaar, dat beurtelings elke subregio van de Eurometropool vertegenwoordigt
  • Van 2009 tot 2024 telde het Forum 7 voorzitters: Patrick Peugeot (FR), Philippe Luyten (WA), Philippe Vlerick (VL), Jean-François Dutilleul (FR), Sébastien Poliart (WA), Bob Bauwens (VL), Gérard Flament (FR)
  • In de periode 2016-2020 is er een toenemend transversaal denken binnen het maatschappelijk middenveld. Dat leidt ertoe dat ook meer methoden en instrumenten worden gebruikt die participatie en groepsdynamiek bevorderen

This website uses cookies to optimise its content. cookies.

;